Teknisk udstyr

Astma-diagnostisk
Astma-diagnostik vil altid tage udgangspunkt i symptombeskrivelsen. Det er dog af afgørende betydning at have adgang til objektive mål, f.eks. gentagne spirometri- peakflowmålinger. Dette kan suppleres med provokationstests som f.eks. hitaminprovokation.

NO (nitrogenoxid) i udåndingsluften afspejler graden af betændelsesreaktion i bronkierne. Undersøgelse af NO indgår i vurderingen af behandlingsbehov og justering af igangværende behandling med astmamedicin.

Lungefunktionsmåling
Apparatur til statisk og dynamisk spirometri (måling af af lungerumfang og flow).

Helkropspletysmografi (body box) og diffusionskapacitet
(udvidet lungefunktionsmåling med måling af lungernes evne til iltoptagelse)

Anstrengelsestest
Åndenød ved anstrengelse eller ved sportsaktivitet er ofte et symptom, der fører til undersøgelse hos lægen. Der er mange årsager til åndenød.
Test af lungefunktion under fysisk anstrengelse kan foregå på mange måder, f.eks. ved løbetest eller gangtest. Det foregår under standardiserede målinger af bl.a. iltmætning, puls og lungefunktion.