Ventetider

Den aktuelle ventetid i klinikken opdateres ved ændringer

Ventetider

Den aktuelle ventetid i klinikken er ca. 18 – 20 uger.

Der vil altid være mulighed for akutte tider, såfremt det drejer sig om lungelidelser. Henvisende læge vil som hovedregel selv kontakte klinikken i disse tilfælde. Den øgede ventetid skyldes at sygesikringen har begrænset antal at patientkontrakter vi må have indenfor et år.

Man kan evt. få en henvisning i stedet til sygehusudredning og derved få behandlingsgaranti. Dette sker via egen læge. En henvisning til speciallæge er gyldig til enhver speciallægepraksis inden for det samme speciale uanset, hvem den er adresseret til. Se evt.www.specialisthenvisning.dk